logo srnar - transparent

Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada

Odluku o dodjeli javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada preuzmite OVDJE.