Podaci o poduzeću:

SRNAR d.o.o.Barilović 86, 47252 Barilović

tel.:  047/847-100

e-mail: srnar.doo@gmail.com

MB080876314

OIB: 74751310755

IBAN: 07 2340 0091 1106 1411 6, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Tomislav Mihalić

Osoba za kontakt: Mateja Goldašić, administrator