Podaci o poduzeću:

SRNAR d.o.o.Barilović 86, 47252 Barilović

tel.:  095/865-3180

e-mail: srnar27@gmail.com

MB080876314

OIB: 74751310755

IBAN: 07 2340 0091 1106 1411 6, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Marko Stanković

Osoba za kontakt: Marko Stanković